Risk Değerlendirmesi ve Analizleri


3SpYSUVtL8w7Wh4Risk Değerlendirmesi Ve Analizi

Risk Analizi
Risk analizi konusunda yeni yaklaşıma göre İşverenler, işyerlerinde
özel risklerden etkilenebilecek çalışanların durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden Risk analizi yapmakla yükümlüdür.

İşveren risk analizi sonucuna göre alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar verir.
Yeni yaklaşımın en önemli unsuru risk analizi kavramıdır. Risk, tehlikelerden kaynaklanan bir olayın, meydana gelme ihtimali ile zarar verme derecesinin bileşkesidir. Risk analizi, tüm proseslerde , riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermektir. Sistematik olarak tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel veya nicel yöntemler kullanarak yapılan çalışmaların bütünüdür.

 

 

İş hayatında riskler ;

• İş yerlerinde yapılan işlerden,
• Yürütülen operasyon ve çeşitli proseslerden,
• Kullanılan maddelerden,
• Her türlü makine ve donanımlardan,
• İş yeri veya çevresinde bulunan kişilerden,
• İş yerinde oluşturulan organizasyonlardan,
• Çevre koşullarından,
• Çeşitli unsurların birbirleri ile etkileşmesinden kaynaklanır.•

Risk değerlendirmesi çalışmalarının işverenler açısından
faydaları ; risk analizi

• Tehlike ve riskleri önceden görebilme,
• Uluslar arası saygınlık ve geçerlilik,
• Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlıklı olma,
• İstenmeyen durumların önlenmesi ile kayıpların maddi ve manevi olarak azaltılması,
• Sorumlulukların ve görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı,
• Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı temini olarak sıralayabiliriz.

Yeni iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği işverenler ;
İş yerlerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek işçi gruplarının durumunuda
kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yapmak,
• Risk değerlendirmesi sonucuna göre, alınması gereken koruyucu önlemlere
ve kullanılması gerekenkoruyucu ekipmana karar vermek,
• İş ekipmanlarını güvenli olarak temin etmekle, gerekli bakımlarınıyaptırmakla,
belirli periyotlarla kontrol ve deneylerini yaptırmakla, operatör ve bakımcıları eğitmekle,
• İşçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve
bilgi verilmesi, gerekli her türlü önlemlerin alınması, acil durum organizasyonlarının
yapılması, araç ve gereçlerin sağlanması ile yükümlüdür.

 

Edit by Seobizden
Kazasız Gün Sayısı : 2046 gün