Merdiven Kenar Güvenliği


Merdiven kova boşlukları dar ve kısa ise; döşeme ve sahanlık betonarme döşemelerinin alın diye tabir edilen kısımlardan (döşeme yan yüzeyleri) düşeyde birkaç katı kapsayacak şekilde metal profil ya da inşaat demiri ile sabitlenmesi dikmelerimizi oluşturacak ve böylece montajı kolay kılacaktır. Aynı zamanda bu şekilde alından sabitlenen korkuluklar ilerleyen aşamalarda merdiven üzerinde zemin kaplaması işine de engel teşkil etmeyecektir.

ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ

MER

Merdiven kova boşlukları geniş boşluğa sahipse; aynı sahanlığa ve aynı döşemeye denkli gelen en az iki adet korkuluk dikmesi oluşturulmalıdır.

Merdiven kova boşluklarının korkuluklar ile kapatılması; inşaat sürecinde çıkılan bütün katlara geçiş bölgesi oluşturduğundan ayrı bir önem arz etmektedir.

MXXX
Proje doğrultusunda merdiven bölgesinin yapısı ve kalıcı korkuluk malzeme bilgilerine bakılarak, kalıcı korkuluğun zamanından önce kaba inşaat devam ederken montajı sağlanabilir. Bu durum hem iş sağlığı ve güvenliği için bir önlem hem de ileriye yönelik bir imalat kaleminin bitirilmesi anlamına geleceğinden avantaj sağlayacaktır.

İnşaat içerisi blokta iki ayrı merdiven projelendirildi ise her ikisine de korkuluk sistemi oluşturulmalıdır. Merdivenlerden birine erişimin engellenmesi kısa süreli ve orada da yapılacak inşaat imalatları sebebiyle etkisiz olacaktır. Sonuç olarak bu geçiş bölgelerinin güvenliği çalışanların inisiyatifine bırakılmamalıdır.

IMG_2156

 

IMG_2163

IMG_7332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edit by Seobizden
Kazasız Gün Sayısı : 2011 gün