İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri


İş  Güvenliği  Uzmanlığı Hizmetleri                                  is-sagligi-ve-guvenligi-uzmani

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Analizi Çalışmaları

 • İşyerlerinin İş Sağlığı ve İş Güvenliği açısından uygunluk denetimi,

 • Risk Analizi Çalışmaları,
 • İş kazalarının araştırılması ve önlenmesi için aksiyon planlarının oluşturulması,
 • Kaza raporlarının hazırlanması,
 • Kaza kök neden analizi çalışmaları
 • Güvenlik ve Sağlık işaretlerinin tespiti,

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri

 • Eğitim planlarının oluşturulması,
 • Oryantasyon eğitimlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Çalışanların İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Yangın eğitimi ve yangın tatbikatının planlanması,

Acil Durum Planları Hazırlama

 • Acil durum planları hazırlama,
 • Acil durum ekiplerinin oluşturulması,
 • Acil durum ekiplerinin eğitiminin planlanması,
 • Acil durum tatbikatları planlaması,
 • Patlamadan korunma dokümanlarının hazırlanması ,

Dökümantasyon  Ve  Analiz  Çalışmaları

 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu iç yönetmeliğinin hazırlanması,
 • Çalışma talimatlarının oluşturulması,
 • Mevcut talimatların güncellenmesi,
 • Görev, yetki ve sorumlulukların hazırlanması,
 • Kaza istatistiklerinin oluşturulması,
 • Ramak kala tespiti ve raporlanması,
 • İşyerinde kullanılacak kişisel koruyucu donanımların belirlenmesi,
 • Çalışanların sağlık tetkiklerinin planlanması
Edit by Seobizden
Kazasız Gün Sayısı : 2046 gün