Acil Durum Eylem Planı Hazırlanması


38107halitatikosgb 7Acil Eylem Planlarının Hazırlanması

Acil Durum Planlamasında,

İşletmelerde olması muhtemel endüstriyel kaza ve afetlere karşı alınacak tedbirlerin daha önceden planlanacak bir sistematik dahilinde yerine getirilmesini sağlayacak daha önceden belirlenmiş plan ve detayların yeni aktivitelere açık olmak üzere düzenlenmesi ve uygulanabilir konuma getirilmesi çalışmalarının bütünü Acil Durum Programını oluşturmaktadır. Kişilerin tutumlarının yönetimini ve organizasyonunun sağlanmasını sağlayan bir araçtır. Acil durumda ilgili kişilerin faaliyetleri, acil durumun niteliğine ve önem derecesine bağlı olarak olabildiğince programlı olmak zorundadır.
Acil Durum Ekipleri aşağıda belirtilen şekilde gruplar halinde oluşturulmalıdır;

Aşama I

İletişim ekibi:
-Olay haberini alır almaz öncelikle olayın çıkış bölgesini dikkate alarak diğer habercileri ve personeli bilgilendirmek.
-Diğer ekiplere haber vermek
-Tesis Yetkililerine haber vermek.

images (4)Söndürme ekibi:
-En yakın söndürme cihazını faaliyete geçirerek yangına müdahale etmek
-Yangın alarm butonu kullanarak yangını bildirmek

Kurtarma ekibi :
-Yaralıları kurtarıp ilkyardım ekibine teslim etmek
-Kıymetli evrakı kurtarıp toplanma noktasında koruma ekibine teslim etmek
-Kıymetli malzemeyi toplama noktasına koruma ekibine teslim etmek

Koruma ekibi:
-Kurtarma ekiplerinin getirdiği kıymetli evrak ve malzemenin yabancı kişilerce talan edilmemesini sağlamak
-Ekip dışındaki personelin yangına karışmasını engellemek
-İçeride mağdur olup olmadığının anlaşılması için toplanma noktasında personelim sayımında ilkyardım ekibiyle koordineli çalışıp kurtarma ekiplerine bilgi vermek.

İlk yardım ekibi:
-Kurtarma ekiplerinin getirdiği yaralılara ilk müdahaleyi yapmak gerekirse hastaneye sevk etmek.
-Sayımla içeride mağdur olup olmadığının araştırılmasına yardım etmek.

Edit by Seobizden
Kazasız Gün Sayısı : 2046 gün